nunėrimas

nunėrimas
2 nunėrìmas sm. (2) 1.2 nunerti 1: Už nunė́rimą reika mokėti – dykai nėkas nenera Krš. 2. refl.2 nunerti 7: Žiaunos po kiekvieno nusinėrimo didėja EncVII449. \ nėrimas; atsinėrimas; įnėrimas; išnėrimas; nunėrimas; prinėrimas; sunėrimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nunėrimas — 1 nunėrìmas sm. (2) → 1 nunerti 1: Nunėrimo padargos yra taip patobulintos, kad nariūnas ant jūrių dugno vaikščioti gali prš. nėrimas; įnėrimas; išnėrimas; nunėrimas; panėrimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nunėrimas — nunėri̇̀mas dkt. Sumokėjo už nerti̇̀nio, užúolaidų nunėri̇̀mą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atsinėrimas — 2 atsinėrìmas sm. (2); RtŽ atsikabinimas, atsirišimas. nėrimas; atsinėrimas; įnėrimas; išnėrimas; nunėrimas; prinėrimas; sunėrimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išnėrimas — 1 išnėrìmas sm. (2); SD416 → 1 išnerti 1. nėrimas; įnėrimas; išnėrimas; nunėrimas; panėrimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išnėrimas — 2 išnėrìmas sm. (2) 1. → 2 išnerti 6: Girnelės išnėrìmas NdŽ. 2. refl. → 2 išnerti 11: Lervoms augant pradeda atsirasti sparnų pradai, kurie su kiekvienu išsinėrimu didėja rš. nėrimas; atsinėrimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nėrimas — 1 nėrìmas sm. (2), nėrimas (1) K 1. → 1 nerti 1: Prasidės ... gintarų ieškojimo nėrimas Kel1881,123. 2. → 1 nerti 3: O aš paimčiau žuvelės nėrimėlį, per gilias marias pernerčiau LTR(Mrs). Nuo to nėrìmo pilnos ausys [v]andenio Sb. 3. patogi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nėrimas — 2 nėrìmas sm. (2), nėrimas (1) 1. → 2 nerti 1: Pasiutęs greit nėrimas: par savaitę nertinį nunera Krš. Nėrimas vąšeliu labai paplitęs rš. Toks visų nėrimas, toks nėrimas – vilnų, siūlų negal gauti Krš. Mistras ant ... audimo ir nėrimo (išrašymo) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panėrimas — 1 panėrìmas sm. (2) → 1 panerti: 1. KII223. 2. Apie panėrimą [krikštijant] nei pusės žodžio nesako rš. 3. refl. rš → 1 panerti 4 (refl.). nėrimas; įnėrimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prinėrimas — 2 prinėrìmas sm. (2) pridurta, prijungta dalis: Užpakalinių kojų prinėrimai nesusisiekia EncIV1322. nėrimas; atsinėrimas; įnėrimas; išnėrimas; nunėrimas; prinėrimas; sunėrimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sunėrimas — 2 sunėrìmas sm. (2) 1. NdŽ → 2 sunerti 2. 2. → 2 sunerti 5: Aukso žiedų sumainymai, baltų rankų sunėrimai (per jungtuves) Ml. 3. refl. kilpų pasidarymas, susisukimas: Gali čia būt žarnų susinėrimas, ka tep pilvą suka Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”